İnsan kaynakları politikamız, şirket çalışmalarının belirlenen hedef doğrultusunda, ekonomik ve en verimli düzeyde yürütülmesi için; şirketin her seviyesindeki kadrolara en yetkin personeli temin etmek ve personel yetkinliklerinin gelişiminde uygulanacak yöntemi saptamaktır.

Özerdem Mensucat İnsan Kaynakları Genel Politikası;

  • İşin özelliğine uygun nitelikteki personelin seçimini ve görevlendirilmesini sağlamak,
  • Personelin yeteneklerine uygun eğitim imkanları sağlamak,
  • Personeli başarıya özendirmek, bilgi arttırmada imkanlar sağlamak, başarılı personeli ödüllendirmek,
  • Şirket içinden yönetim kadrolarına iş insanı yetiştirmek ve yerleştirmek,
  • Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanaklarını sağlamak,
  • Personelin kişiliğine saygı duymak, haklarını korumak ve gözetmek,
  • Personeli ilgilendiren konuları duyurmak, görüş ve önerilerini üst birimlere bildirmelerini sağlamak,
  • Personelin çalışma motivasyonunu artırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulmasını sağlamak,
  • Personelin motivasyon tatmin düzeyi ile şirkete bağlılıklarını takip etmek; bunun için gerekli revizyon ve iyileştirmeleri yapmak şeklindedir.


  • CV yüklemek için tıklayınız. (yüklenilen cv’ nin formatı “pdf” olmalıdır).