İnsan Kaynakları

Misyon ve vizyonlarımızı hayata geçirmeden önce bu değişimi kendi içimizde yaşamalıyız, dolayısıyla kendi içimizde de bu değerlerimize önem veriyoruz. Bizce mutluluğu yakalayacak kişiler hayal ve ideallerinin peşinden gidip bu uğurda mücadele verenler olacaktır.

Biliyoruz ki kendimizi geliştirmeden işimizi, işimizi geliştirmeden ülkemizi geliştiremeyiz. İşte bu yüzden Özerdem olarak müşterilerimize ne kadar değer veriyorsak çalışanlarımıza da o kadar değer veriyoruz. Bünyemizde milli ve manevi değerlerimize bağlı çalışanlar bulundurmak ve iş ahlakımızla bu değerleri harmanlamak en temel amaçlarımızdan biri. Bunları yaparken kaliteden ödün vermeden müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutmayı hedefliyoruz.

 

KARİYER FORMU

     
    CV dosyanızı yükleyiniz (PDF formatında)
     

Şirketimiz insan kaynakları birimi tarafından değerlendirilmeye esas olmak üzere özgeçmiş bilgilerinizi göndermek üzeresiniz. Bu kapsamda gönderilen kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmekte olup, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve ayrıca, şirketimiz tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü parti firma destek hizmetleri kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

     
    Yukarıdaki şartları okudum ve kabul ediyorum